Peuteropvang De Stampertjes

Peuterspeelgroep De Stampertjes is een onderdeel van kinderopvang De Petteflet. 

De peuterspeelgroep is een leuke en leerzame speelplaats voor kinderen van twee tot vier jaar. De peuterspeelgroep heeft twee groepen verdeeld over vier dagdelen.

Elke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen, die de speelzaal twee dagdelen per week bezoeken. Er werkt een vaste leidster op elke groep, verder kan er nog gerekend worden op de hulp van stagiaires. 

Op de peuterspeelgroep wordt er gewerkt met het VVE programma Piramide digitaal.
VVE staat voor Voor-en Vroegschoolse Educatie. VVE wordt gefaciliteerd door de gemeente. Op een wetenschappelijk onderbouwde manier worden alle ontwikkelingsgebieden in deze methode optimaal gestimuleerd. Het is een compleet aanbod voor zowel baby’s, dreumesen, peuters en kleuters om op een speelse en veilige manier de wereld te ontdekken. De methode werkt volgens vier vaste stappen van concreet naar abstract: Oriënteren (kennismaking in de speelleeromgeving) – Demonstreren (uitleg en oefenen) – Verbreden (toepassen van kennis en vaardigheden) – Verdiepen (afstand nemen van het hier en nu). Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend en verdieping ‘ingebakken’. Kinderen maken iedere stap kennis met meer woorden en leren en ontwikkelen spelenderwijs. Dit educatieve programma maakt gebruik van: spel in verschillende hoeken, praat- en ontdekplaten, liedjes en verantwoord spelmateriaal. Door spelend te leren wordt er aandacht gegeven voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Ontwikkeling van denken
  • Ontwikkeling van het rekenen
  • Taalontwikkeling
  • Ontwikkeling van lezen en schrijven
  • Oriëntatie op tijd, ruimte en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig met elkaar om te gaan, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze ook sociale en motorische vaardigheden. Piramide Digitaal is ontwikkeld op basis van de VVE-richtlijnen, zodat wij ook kinderen met een taalachterstand verder kunnen helpen.

Download hier het informatieboekje van de peuteropvang.

stampertjes-hoog