Tarieven 2024

Kinderopvang 0 tot 4 jaar:

Weken per jaar:*Reguliere opvang: **Flex toeslag per uur:
48 weken€10,25 per uur € 1,25
 40 weken (zonder vakantieopvang)€10,25 per uur € 1,25

*Reguliere opvang KDV:
Op basis van van te voren overeengekomen dagdelen.
Dagdeel ochtend: 7.00 tot 12.30 uur
Dagdeel middag: 12.30 tot 17.30 uur
Hele dag: 7.00 tot 17.30 uur
Bij ons is verlengde opvang mogelijk tot 18.00 of tot 18.30 uur.
Wijzigingen 2x 24 uur van te voren opgeven!

**Flex toeslag per uur:
Hierbij bent u zeker van opvang voor uw kind, bijvoorbeeld als u oproepwerk doet. De basisuren zijn het aantal uren per maand die u van te voren denkt te nodig te hebben. Deze uren worden minimaal gefactureerd en kunnen ook niet worden verrekend. Mochten er die maand meer uren zijn afgenomen worden deze extra gefactureerd tegen hetzelfde tarief. De basisuren worden na drie maand geëvalueerd en eventueel naar beneden (of naar boven) bijgesteld. Deze eventuele wijziging dient wel direct aan de Belastingdienst Toeslagen te worden doorgegeven!


Peuterspeelgroep De Stampertjes 2.5 tot 4 jaar:

Weken per jaar:Tarief:  
40 weken (2 dagdelen per week van 4.25 uren)€10,25 per uur  
 40 weken (4 dagdelen per week van 4.25 uren, met VVE indicatie)€10,25 per uur  

Bovenstaande tabel betreft het tarief als u recht heeft op kinderopvangtoeslag.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kan uw kind toch naar de peuteropvang, al dan niet met VVE-indicatie. De Gemeente Noard-East Fryslân betaald dan het grootste deel van de peuteropvang en betaald u alleen een ouderbijdrage afhankelijk van uw inkomen. Hoeveel uw ouderbijdrage per uur bedraagt vindt u in deze lijst.


BSO 4 tot 12 jaar:

Weken per jaar:*Reguliere opvang: **Flex toeslag per uur:
48 weken€9,12 per uur € 1.25
40 weken (zonder vakantieopvang) €9,12 per uur € 1.25

*Reguliere opvang BSO:
Op basis van van te voren overeengekomen dagdelen.
Dagdeel ochtend (VSO): 7.00 tot 8.30 uur
Dagdeel middag (NSO): 14.15 tot 17.30 uur
Hele dag (vakantie): 7.00 tot 17.30 uur
Bij ons is verlengde opvang mogelijk tot 18.00 of tot 18.30 uur.
Wijzigingen 2x 24 uur van te voren opgeven!

**Flex toeslag per uur:
Hierbij bent u zeker van opvang voor uw kind, bijvoorbeeld als u oproepwerk doet. De basisuren zijn het aantal uren per maand die u van te voren denkt te nodig te hebben. Deze uren worden minimaal gefactureerd en kunnen ook niet worden verrekend. Mochten er die maand meer uren zijn afgenomen worden deze extra gefactureerd tegen hetzelfde tarief. De basisuren worden na drie maand geëvalueerd en eventueel naar beneden (of naar boven) bijgesteld. Deze eventuele wijziging dient wel direct aan de Belastingdienst Toeslagen te worden doorgegeven!

Onze locatie is gesloten tijdens de bouwvakvakantie en de week tussen kerst en oud en nieuw!