Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleid

Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen thuis en op school.
Ook de kinderopvang is een belangrijke plek voor hun ontwikkeling.
Daarom hebben we ook het pedagogisch beleid vastgelegd.
De pedagogische doelen van onze kinderopvang zijn:

  • emotionele veiligheid
  • persoonlijke ontwikkeling
  • sociale ontwikkeling
  • kennismaken met normen en waarden.

In ons pedagogisch beleidsplan staat een compleet overzicht van doelen en praktische uitwerking.

Klik hier om het document te downloaden