Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

U wordt geïnformeerd door middel van een papieren nieuwsbrief over de wisseling van de thema’s.

Dit is een voorbeeld van een nieuwsbrief:

Nieuwsbrief Verkeer

 

Thema Nieuwsbrief:

Verkeer en Vervoer

Elke dag hebben wij te maken met verkeer, als u uw kind brengt begint het al. De kinderen van De Petteflet komen op verschillende manieren bij ons, in de auto, op de fiets of lopend. De komende 4 weken gaan wij met het verkeer aan de slag, met het voorbereiden van dit thema was er weer genoeg materiaal om uit te kiezen, maar hoe maak je nu een goede keuze? En wat willen we de kinderen de komende 4 weken leren? Het begint altijd met de achterliggende gedachte welke activiteit past bij de leeftijd van het kind, en wat kan het al, en waar heeft hij/zij nog moeite mee. We houden zo de ontwikkeling van het kind in de gaten, zodat ze na 4 jaar een goede start maken op de basisschool.

We gaan de komende weken aan de slag met de verschillende voertuigen, hoe heten ze, wat voor geluid maken ze, en waar worden ze voor gebruikt. Ook gaan we met de kinderen de kleuren rood, oranje, en groen oefenen. Ook het tellen van 1 tot 5, en wie weet nog tot 10 komt aan bod.

Op de groep zullen er spullen te zien zijn die met het thema verkeer te maken hebben, de auto’s natuurlijk, puzzels, kleurplaten, en weer zelf gemaakte materialen. We lezen boekjes over verkeer, oa. Stoepkant…. stop! Van Dick Burna (de friese vertaling) en we leren weer enkele nieuwe liedjes zoals: Helikopter, Helikopter. De wielen van de auto gaan rond en rond, rond en rond . En Kleine Kootje.

In de week van 7 tot 11 mei mogen wij gebruik maken van de materialen van Veilig Verkeer Nederland waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. Ook voor de BSO kinderen is er dus deze week uitdaging genoeg!  Met het brengen en ophalen van de BSO kinderen hebben we te maken met verkeer, soms kan het erg druk zijn op de route van en naar school. Luisteren en herhaling is voor deze groep belangrijk, ze weten waar ze moeten stoppen waar ze altijd oversteken en iedereen krijgt wisselend een beurt om uit te kijken, zo dragen wij ons steentje bij aan de verkeersveiligheid van uw kind.

Als het weer het toelaat gaan we ook op pad door Burum, we bekijken het verkeer de auto’s en fietsen en alles wat er nog meer rijd, in week 21 krijgen we op wisselende dagen bezoek van een voertuig welke dit zal zijn blijft nog even een verrassing. Ook gaan de kinderen zelf aan de slag met het aanwezige rijdend materiaal op De Petteflet.

Wij staan te trappelen om met dit thema aan de slag te gaan, en hopen dat de kinderen er weer veel plezier aan zullen beleven!